Trimite unui prieten Printeaza pagina

Examenul de medic primar, sesiunea 15 iunie 2010

La acest examen pot participa medicii, medicii dentisti si farmacistii cu minim 5 ani vechime ca specialisti pana la data de 31 decembrie 2010, in specialitatea pentru care doresc sa obtina gradul de primar.

Examenul se va desfasura in centrele universitare medicale: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu-Mures si Timisoara.

Inscrierea candidatilor se va face la directiile de sanatate publica judetene si a Municipiului Bucurest si dupa caz, la ministerele cu retea sanitara proprie, pana la data de 21 mai 2010, inclusiv. Cadrele didactice si de cercetare stiintifica medicala vor depune dosarele in aceeasi perioada la Ministerul Sanatatii (sediul din str. George Vraca nr. 9 sector 1, Bucuresti).

Vezi lista cu arondarea condidatilor inscrisi:

http://www.ms.ro/documente/docArondare15062010_8357_6094.pdf

Listele nominale ale candidatilor admisi, data, locul si ora de prezentare la examen se vor afisa in data de 10 iunie 2010 pe site-ul www.ms.ro.

Directiile de sanatate publica judetene si a Municipiului Bucuresti, respectiv ministerele cu retea sanitara proprie vor transmite la Ministerul Sanatatii (sediul din str. George Vraca nr. 9 sector 1, Bucuresti), pana la data de 25 mai 2010, listele nominale cu candidatii inscrisi pe specialitati, in format electronic (EXCEL) pe adresa examene@ms.ro. Tabelele cu candidatii inscrisi pe specialitati, insotite de adresa de inaintare si discheta, vor fi transmise prin Prioripost la Ministerul Sanatatii (sediul din str. George Vraca nr. 9 sector 1, Bucuresti), pana la data de 28 mai 2010.

Intreaga responsabilitate a completarii corecte a datelor din tabel revine directiilor de sanatate publica, respectiv ministerelor cu retea sanitara proprie.

Dosarul de inscriere va cuprinde:

- cerere de inscriere cu precizarea specialitatii si a centrului universitar pentru care opteaza;
- copie xerox dupa diploma de medic, medic dentist sau farmacist;
- adeverinta eliberata de unitatea in care este incadrat medicul, medicul dentist, respectiv farmacistul, din care sa reiasa specialitatea in care este confirmat si incadrat ca specialist, numarul ordinului MS de confirmare, precum si vechimea ca specialist pana la data de 31 decembrie 2010;
- medicii si medicii dentisti care isi desfasoara activitatea in cabinete medicale individuale organizate in baza O.G. nr. 124/1998 vor prezenta:
- declaratia pe proprie raspundere intocmita la notar, privind activitatea de 5 ani ca specialisti pana la data de 31 decembrie 2010, sau dupa caz, copia legalizata a cartii de munca cu inscrisurile la zi;
- copie dupa Certificatul de specialist;
farmacistii care lucreaza in farmacii cu circuit deschis vor prezenta, dupa caz:
- adeverinta eliberata de societatea comerciala farmaceutica, sau declaratia pe proprie raspundere intocmita la notar, privind activitatea de 5 ani ca specialisti pana la data de 31 decembrie 2010 sau , copia legalizata a cartii de munca cu inscrisurile la zi;
- copie dupa Certificatul de specialist;
- cadrele didactice incadrate la catedre fara corespondent in nomenclatorul de specialitati, vor anexa pe langa adeverinta de la UMF si o adeverinta din care sa reiasa ca desfasoara activitate integrata/cumul de functii, ca medici specialisti de minim 5 ani pana la data de 31 decembrie 2010, in specialitatea in care vor sustine examenul de primar. Aceasta adeverinta va fi eliberata de conducerea unitatii in care desfasoara aceasta activitate;
- copie xerox BI/CI;
- copii xerox ale documentelor care atesta schimbarea numelui (certificat de casatorie etc.) daca este cazul;
- copie xerox dupa autorizatia de libera practica/certificatul de membru al colegiului profesional ;
- chitanta de plata a taxei de 550 lei achitata prin mandat postal in contul IBAN nr.RO85TREZ7005003XXX000092, CUI-4266456, DTMB ( Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti) beneficiar Ministerul Sanatatii, adresa: str. Cristian Popisteanu Nr 1-3, sector 1, Bucuresti, cod: 010024. La locul - pentru corespondenta se va mentiona Taxa examen primariat.

Tematicile de examen sunt cele publicate in Viata Medicala numerele 2-7 din anul 2001, cu exceptia specialitatilor:

- medicina de urgenta - publicata in Viata Medicala nr. 15/2001;
- medicina de familie - publicata in Viata Medicala din 4 aprilie 2000;
- chirurgie OMF si chirurgie dento-alveolara - publicate in Viata Medicala nr.31/31.07.2009;
- endocrinologie - ublicata in Viata Medicala nr.5/30 ian.2009.
- expertiza medicala a capacitatii de munca- publicata in Viata Medicala nr.30/24.07.2009
- pentru specialitatea ORL tematica nu a fost revizuita si ramane valabila cea publicata in anul 1981;
- farmacologie clinica aprobata de conducerea MSP in anul 2008. Acestea sunt afisate pe site-ul www.ms.ro.
- pentru specialitatea medicina legala nu se va sustine proba scrisa.

Fiecare proba in parte este eliminatorie daca nu se obtine minim nota 8.00, media minima de promovare si confirmare in gradul de primar este 8.00.

2010
Sursa: Televiziunea-medicala.ro


Sfaturi sanatoase

Evita deshidratarea

Nu trebuie sa astepti pana ti se face sete pentru a te hidrata. Solutia cea mai potrivita este sa bei apa pe tot parcursul zilei pentru a preveni deshidratarea.

vezi urmatorul sfat!

Toate informatiile oferite de site-ul nostru sunt strict orientative. Pentru un diagnostic sigur si un tratament adecvat adresati-va medicului specialist!© 2010 Sfat Medical. Termeni si conditii