Trimite unui prieten Printeaza pagina

Maramures - Evaluarea furnizorilor de servicii medicale si medicamente se face contra unei taxe

CAS Maramures aduce la cunostinta furnizorilor de servicii medicale ca in conformitate cu Ordinul 1165/2010 publicat in MO nr. 641/14.09.2010 evaluarea funrizorilor de servicii medicale in vederea obtinerii Deciziei de Evaluare obligatorie in vederea incheierii contractului cu CAS Maramures incepand cu data de 14.09.2010 furnizorii de servicii medicale si anume, cabinetele de medicina de familie, cabinetele de medicina dentara, cabinetele medicilor specialisti, care ofera servicii clinice in regim de ambulatoriu de specialitate organizate conform OUG nr. 124/1998, in regim privat, farmacii, laboratoare de analize medicale, laboratoare de radiologie imagistica medicala, ecografie, unitati spitalicesti, furnizori de ingrijiri la domiciliu, furnizori de dipozitive medicale, furnizori de transport sanitar, ambulanta, unitati de dializa care solicita evaluarea vor trebui sa achite o taxa de evaluare reglementata distinct pentru fiecare tip furnizor in actul normativ amintiti anterior după cum urmeaza:

- unitatile de dializa medicala care solicita evaluarea au obligatia sa faca dovada ca a achitat in contul CNAS taxa de aevaluare in cuantum de 3.000 lei pentru unitatea din mediul urban si 750 de lei pentru unitatea din mediul rural, unitatea publica fara personalitate juridica din carul spitalului nu trebuie sa faca dovada unei pleti separate pentru evaluare, daca furnizeaza servicii medicale numai in cadrul spitalului. In acest caz se va pune dovada de plată a taxei de evaluare a spitalului;

- sediul/punctul de lucru/substatia furnizorului de asistenta medicala de urgenta si transport sanitar care solicita evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligatia sa faca si dovada platii taxei de evaluare, in cuantum de 1.600 lei, astfel: 800 lei pentru evaluarea activitatii de urgenta prespitaliceasca din mediul urban, respectiv 200 lei pentru activitatea din mediul rural si 800 lei pentru evaluarea activitatii de transport sanitar din mediul urban, respectiv 200 lei pentru activitatea din mediul rural;

- sediul/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale care solicita evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligatia sa faca si dovada platii taxei de evaluare, in cuantum de 2.000 lei pentru furnizorul din mediul urban, respectiv 500 lei pentru furnizorul din mediul rural. Plata taxei de evaluare se va face către Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

- spitalul care solicita evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligatia sa faca si dovada platii taxei de evaluare, in cuantum de 3.500 lei, pentru spitalele din mediul urban ce au in structura peste 400 de paturi, respectiv 875 lei pentru spitalele din mediul rural sau 2.500 lei pentru spitalele din mediul urban ce au in structura pana la 400 de paturi inclusiv, respectiv 625 lei pentru spitalele din mediul rural. Pentru efectuarea vizitei de evaluare, reprezentantul legal al spitalului face o cerere de evaluare pentru componentele din structura aprobata de Ministerul Sănătatii, avandu-se in vedere in acest sens sectiile spitalului, laboratorul de analize medicale, sectia de radiologie si imagistica medicala, farmacia cu circuit inchis, ambulatoriul integrat al spitalului. Plata taxei de evaluare se va face către Casa Natională de Asigurări de Sănătate. In cazul in care structuri din cadrul spitalului sau al ambulatoriului integrat al spitalului depun si cerere pentru evaluare, separat de cererea de evaluare a spitalului, se va achita taxa de evaluare stabilită pentru respectiva categorie de furnizori;

- sediul/punctul de lucru al furnizorului de ingrijiri medicale la domiciliu care solicita evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligatia sa faca si dovada platii taxei de evaluare, in cuantum de 1.000 lei pentru furnizorul din mediul urban, respectiv 250 lei pentru furnizorul din mediul rural;

- farmacia comunitara organizata conform Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, punctul de lucru al societatii comerciale care solicita evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, au obligatia sa faca si dovada platii taxei de evaluare, in cuantum de 1.000 lei pentru farmacia din mediul urban, respectiv 150 lei pentru farmacia din mediul rural; oficina locala de distributie care solicita evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligatia sa faca si dovada platii taxei de evaluare, in cuantum de 100 lei; farmaciile cu circuit inchis nu trebuie sa faca dovada achitarii acestei taxe de evaluare;

- cabinetul de medicina dentara care solicita evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligatia sa faca si dovada platii taxei de evaluare, in cuantum de 1.000 lei pentru cabinetul din mediul urban, respectiv 250 lei pentru cabinetul din mediul rural;

- furnizorul (sediul/punctul de lucru) de investigatii medicale paraclinice - radiologie si imagistica medicala care solicita evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligatia sa faca si dovada platii taxei de evaluare, in cuantum de 2.000 lei pentru furnizorul din mediul urban, respectiv 500 lei pentru furnizorul din mediul rural; furnizorii de investigatii medicale paraclinice - radiologie si imagistica medicala din structura spitalului nu trebuie sa faca dovada platii taxei de evaluare, daca furnizeaza servicii medicale numai in cadrul spitalului;

- furnizorul (sediul/punctul de lucru) de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator care solicita evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligatia sa faca si dovada platii taxei de evaluare, in cuantum de 2.000 lei pentru furnizorul din mediul urban, respectiv 500 lei pentru furnizorul din mediul rural; furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator din structura spitalului nu trebuie sa faca dovada platii taxei de evaluare, daca furnizeaza servicii medicale numai in cadrul spitalului;

- cabinetele medicale de medicina de familie, cabinetele medicale de specialitate, centrele medicale, centrele de diagnostic si tratament si centrele de sănătate (sediul/punctul de lucru) care solicita evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, au obligatia sa faca si dovada platii taxei de evaluare, in cuantum de 1.000 lei pentru fiecare cabinet medical din structura aflat in mediul urban, respectiv 250 lei pentru fiecare cabinet medical din structura aflat in mediul rural.

Precizam ca pentru toti furnizorii dovada platii taxei de evaluare se va face in contul CNAS nr. RO66TREZ70026360550XXXXX, cod fiscal 11697800, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.

08/10/2010 CAS Maramures
Sursa: Stirimedicale.ro


Sfaturi sanatoase

Evita deshidratarea

Nu trebuie sa astepti pana ti se face sete pentru a te hidrata. Solutia cea mai potrivita este sa bei apa pe tot parcursul zilei pentru a preveni deshidratarea.

vezi urmatorul sfat!

Toate informatiile oferite de site-ul nostru sunt strict orientative. Pentru un diagnostic sigur si un tratament adecvat adresati-va medicului specialist!© 2010 Sfat Medical. Termeni si conditii